İşletim Sistemi Ve Bilgisayar

 

 

 

İşletim Sistemi bilgisarayda çalışan,donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulamaların kullanıcıların anlayıp kolay kullanması için yazılan programlardır.İşletim sistemleri örnek olarak       Windows , Mac OS,Linux…vb

 

Bu yazımda işletim sistemlerinin tarihçesini anlatacağım.İlk gerçek “Sayısal Bilgisaray” İngiliz matematikçi Charles Babbage tarafından(1792-1871) tarafından tasarlanmıştır. Onun yaşadığı devirlerde teknolojik yetersizliklerden dolayı işletim sistemleri  yoktu. 1.4.1. (1945-1955) Babbagen’in başarısızlıklarıyla sonuçlanan çalışmalardan sonra  2.Dünya savaşına yok denecek kadar az gelişme yaşanmıştır.1940’lı yıllarda ise Harvard Üniversitesinde Howard Aiken; Princeton Üniversitesinde, John Von Neumann ve Amerika ile Almanya’ daki bazı diğer araştırmacıların çalışmaları sonucunda vakum tüpleri kullanılarak sayısal makineler geliştirilmesidir. Bu geliştirilen makineler son derece büyük ve odalar dolusu on binlerce vakum tüplerinden yapılmış ve bugün evlerde kullanılan bilgisayarlardan yüzlerce kez hantal çalışmaktaydı.Bu dönemde de  işletim  sistemi yapılmamıştır.

İkinci Nesil İşletim Sistemleri (1955-1965)

     1950’li yıllara gelince transistörlerin geliştirilmesiyle büyük bir devrim olmuştur.Bu dönemdeki bilgisarayların  geliştirilmesiyle müşteriler içinde satılmaya başlandı.ve Bilgisaray çalışanları  bu dönemde sınıflanmaya  başlandı.Bu devirde  Bilgisaraylar çok büyük ve pahalı olması sadece özel kuruluş ve tüzel kişiler satın alabildiler.Bu dönemdeki en önemli değişim derleyicinin bir defa yüklenmesinden sonra, çok sayıda farklı programcının programlarının 1 bant üzerine arka arkaya yüklenip çalıştırılması sağlanmasıdır Yığın İşlem (Batch Processing)kavramının getirilmesi ve uygulamaya koyulması olmuştur.Bu dönemde Fortran kullanıldı.İşletim sistemi ise IBM firmasının  geliştirdiği 7094 makinelerinde kullanılan  IBSYS’dir.

bilgisayar sistemleri

operasyon sistemleri

Üçüncü Nesil İşletim Sistemleri (1965-1980)

      Bu dönemde IBM firması bilgisarayların çok aşamalı olarak bölünmesi sorunundan dolayı 360 mimarisini duyurdu.Bilgisaraydaki değişim olarak transistör yerine entegre devlerin kurulmasıdır.Bu sistemdeki diğer bir değişim ise multiprogramming olanağını vermesi olmuştur.Bu gelişme eski sistemlerdeki bant veya kart okuma suresi boyunca boş kalan işlemcinin çalışması olmuştur.Spooling sunması olmuştur.SPOOLİNG((Simultaneous Peripheral Operation On Line) adı verilmiştir; yani paylaşımlı olmayan çevre uygulamalarını karışmadan sıra ile yazdırır.Başka özellik ise zaman paylaşımıdır.

Dördüncü Nesil İşletim Sistemleri (1980- )

LSI (Large Scale Integration circuits)  bu devrelerin gelişmesiyle binlerce transistörü ihtiva etmesiyle kişisel bilgisaray devri başlamıştır.Bu önemde bilgisaraylar  ucuzlaşmış ve bilgiye ulaşım kolay olmaya başalmıştır.1980’li yılların ortasında ağ işletim sistemleri çıkmıştır.Bu işletim sistemleri uzaktan bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır.ve hala işletim sistemleri gelişmeye devam etmektedir.

http://halilibrahimletechno.com/iletisim/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir